En toppmodern anläggning för hästar och ryttare

Stallpellets SCA Bionorra   

Hämtpris 1 Pall 2600 kr  ( 43,33 ) 60 balar 1 bal      45 kr Hemleverans minst 2 pallar 2 pall 2800 kr/pall 3 pall 2754 kr/pall 5 pall 2702 kr/pall Värmepellets hemleverans 832 kg/pall 2 pall 6 mm 2475 kr/pall +300 kr 2 pall  8 mm         2475 kr/pall +300 kr 3 - 11 pall 6 mm 2475 kr/pall 3 - 11 pall 8 mm 2475kr/pall På Bulk tillkommer hanteringskostnad under 3 ton Bulk 6 mm  minst 1,5 - 2,5 ton 2860 kr/ton + 412,50  Bulk 8 mm minst 1,5 - 2,5 ton 2860 kr/ton + 412,50 Bulk 6 mm 3 - 9 ton 2860kr/ton

RS Mustang Kutterspån

Kutterspån 1 pall 1485 kr 1 bal     85 kr • Har en klassisk doft som många föredrar. • Ger ett ljust intryck. • Framställs av tall och gran. • Framställs med den senaste tekniken. • Den dammavskiljs. • Är av högsta kvalitet • Packas i 25 kg balar
Lucerne Pure     Lucerne Chopped   Sensitive Mash            Low Starch Muesli     18 Plus                Energy Control       209 kr                    249 kr                     229 kr                            349 kr                     257 kr                        263 kr                              
       High Energy            Low Starch             Muscle Up                 Groov Sensitive   Leisure Pellets        Lucerne Pellets             249 kr                       299 kr                     419 kr                             219 kr                 159 kr                        209 kr                    
Natures Best                  Liga                     Slobber Mash          SpeediBeet              SportsFit                  Podo Start         
DailyPlus                 Topsport                       Podo Grow                            Ease & Excel                        VitalComplete
    231 kr                       263 kr                         247 kr                     241 kr                       247 kr                        279 kr                     

  15 kg 330 kr

Fosforbalans                        Evitamin                        BioGlucomin                       BioRosa                           Diamond V

BioGlucomin               Biocool                    BalansMikro                MSM100                       Salt             Treat me good Äpple 

270 kr                                   310 kr                             1500 kr
                                                                       410 kr                                290 kr
260 kr                         425 kr                           340 kr                       69 kr                          35 kr  
      Sadeltvål Licoln          Showsheen       Ultra Shield         Skimmelshampo     Treats Live Yeast              Treats Electrolytes   
      130 kr                        210 kr                 299 kr                      100 kr                             89 kr                                89 kr                        
500 kr
                        STRÖ & VÄRMEPELLETS

©Tuthammarens Ridcenter, Östa Tuthammaren 36, 743 91 Storvreta  All rights reserved

262 kr                      368 kr                               279 kr                                      315 kr                          Hink 351 kr/321Kr
Säck  750 kr

                       Summerfit

                               30 st 231 kr / 90 st 604 kr

                             HealthBoost

                 769 kr

             Krafft Miner Summer/Grön
                                329 kr / 20 kg                
© Tuthammarens Ridcenter, Östa Tuthammaren 36, 743 91  Storvreta All rights reserved
En toppmodern anläggning för hästar och ryttare

Stallpellets SCA Bionorra   

Hämtpris 1 Pall 2600 kr  ( 43,33 ) 60 balar 1 bal      45 kr Hemleverans minst 2 pallar 2 pall 2800 kr/pall 3 pall 2754 kr/pall 5 pall 2702 kr/pall Värmepellets hemleverans 832 kg/pall 2 pall 6 mm 2475 kr/pall +300 kr 2 pall  8 mm         2475 kr/pall +300 kr 3 - 11 pall 6 mm 2475 kr/pall 3 - 11 pall 8 mm 2475kr/pall På Bulk tillkommer hanteringskostnad under 3 ton Bulk 6 mm  minst 1,5 - 2,5 ton 2860 kr/ton + 412,50  Bulk 8 mm minst 1,5 - 2,5 ton 2860 kr/ton + 412,50 Bulk 6 mm 3 - 9 ton 2860kr/ton

RS Mustang Kutterspån

Kutterspån 1 pall 1485 kr 1 bal     85 kr • Har en klassisk doft som många föredrar. • Ger ett ljust intryck. • Framställs av tall och gran. • Framställs med den senaste tekniken. • Den dammavskiljs. • Är av högsta kvalitet • Packas i 25 kg balar
  Lucerne Pure                 Lucerne Chopped               Sensitive Mash                                        
  Podo Grow                          Liga                              Slobber Mash                
     DailyPlus                            Topsport                         Ease & Excel             
     279 kr                             263 kr                                  247 kr                   

Fosforbalans                           Evitamin                         BioGlucomin                      

  High Energy                    Low Starch                       Muscle Up 
  Groov Sensitive               Leisure Pellets                   Lucerne Pellets
  SpeediBeet                     Sportsfit                               Podo Start
262 kr                                 368 kr                                 315 kr

    BioRosa                                 Diamond V                      Summerfit

                                                       

            90 st 604 kr

    270 kr                                   310 kr

     1500 kr 

 410  kr                                     290 kr                           

30 st 231 kr

260 kr                        425 kr                        340 kr                      500 kr

Biocool                  Balansmikro                MSM 100

Salt           Treat me good Äpple      Sadeltvål Lincoln      Showsheen

69 kr                        35 kr                        130 kr                       210 kr

Ultra Shield     Skimmel Schampo    Treats Electrolytes    Treats Live Yeast

299 kr                    100 kr                        89 kr                           89 kr

  257 kr                          Hink 351 kr                                  769 kr
     18 Plus                        Vital Complete               Health Boost
Säck 8 kg 321 kr
241 kr                            247 kr                                     279 kr
315 kr                                    231 kr                                   263 kr
Low Starch Muesli             Natures Best                          EnergyControl
209 kr                                 249 kr                                   229 kr 
219 kr                                  159 kr                                  209 kr  
249 kr                               299 kr                                419 kr
BioGlucomin
    RS Röd Mineral            15 kg 330                 329 kr / 20 kg
              Betfor
85 kr