En toppmodern anläggning för hästar och ryttare

Stallpellets SCA Bionorra   

Hämtpris 1 Pall 2950 kr  60 balar 1 bal      55 kr Hemleverans minst 2 pallar 2 pall       3155 kr/pall 3 pall       3109 kr/pall 5 pall       3057 kr/pall Värmepellets hemleverans 832 kg/pall 2 pall 6 mm 2830 kr/pall +300 kr 2 pall          8 mm   2830 kr/pall 3 - 11 pall 6 mm 2830 kr/pall 3 - 11 pall 8 mm 2830 kr/pall På Bulk tillkommer hanteringskostnad under 3 ton Bulk 6 mm  minst 1,5 - 2,5 ton  kr/ton + 412,50  Bulk 8 mm minst 1,5 - 2,5 ton  kr/ton + 412,50

RS Mustang Kutterspån

Kutterspån 1 pall 1485 kr 1 bal     85 kr • Har en klassisk doft som många föredrar. • Ger ett ljust intryck. • Framställs av tall och gran. • Framställs med den senaste tekniken. • Den dammavskiljs. • Är av högsta kvalitet • Packas i 25 kg balar
Lucerne Pure     Lucerne Chopped   Sensitive Mash            Low Starch Muesli     18 Plus                Energy Control       209 kr                    249 kr                     229 kr                            349 kr                     283kr                        289kr                              
       High Energy            Low Starch             Muscle Up                 Groov Sensitive   Leisure Pellets        Lucerne Pellets             249 kr                       299 kr                     429 kr                             239 kr                 159 kr                        209 kr                    
Natures Best                  Liga                     Slobber Mash          SpeediBeet              SportsFit                  Podo Start         
DailyPlus                 Topsport                       Podo Grow                            Ease & Excel                    FibreNuggets                    
    265kr                       293kr                         272 kr                     277 kr                       277 kr                       302 kr                     

  15 kg 440 kr

Fosforbalans                       Muskel E 1,8 kg             BioGlucomin                       BioRosa                           Diamond V

BioGlucomin               Biocool                    BalansMikro                MSM100                       Salt             Treat me good Äpple 

270 kr                                 350 kr                             1600 kr
                                                                      470 kr                               330 kr
260 kr                         425 kr                           340 kr                       69 kr                          35 kr  
      Sadeltvål Licoln          Showsheen       Ultra Shield         Skimmelshampo                 Krafft B vitamin               
      130 kr                        229 kr                 299 kr                      100 kr                   3 kg 186 kr  / 10 kg 362 kr                                    
500 kr
                        STRÖ & VÄRMEPELLETS

©Tuthammarens Ridcenter, Östa Tuthammaren 36, 743 91 Storvreta  All rights reserved

290 kr                      397 kr                               308 kr                                      352 kr                                  289 kr            
Säck 20 kg  904kr

                       Summerfit

                               36 st 268kr / 108 st 643 kr

                             HealthBoost                Nervcontrol

             8 kg  650kr                     638 kr

             Krafft Miner Summer/Grön

                   20 kg 329 kr                 

Hink 8 kg 430 kr/ Refill 378 Kr

     Vital

FibreBeet
278 kr
© Tuthammarens Ridcenter, Östa Tuthammaren 36, 743 91  Storvreta All rights reserved
En toppmodern anläggning för hästar och ryttare

Stallpellets SCA Bionorra   

Hämtpris 1 Pall 2950 kr  60 balar 1 bal      55 kr Hemleverans minst 2 pallar 2 pall       3155 kr/pall 3 pall       3109 kr/pall 5 pall       3057 kr/pall Värmepellets hemleverans 832 kg/pall 2 pall 6 mm 2830 kr/pall +300 kr 2 pall          8 mm   2830 kr/pall 3 - 11 pall 6 mm 2830 kr/pall 3 - 11 pall 8 mm 2830 kr/pall På Bulk tillkommer hanteringskostnad under 3 ton Bulk 6 mm  minst 1,5 - 2,5 ton  kr/ton + 412,50  Bulk 8 mm minst 1,5 - 2,5 ton  kr/ton + 412,50

RS Mustang Kutterspån

Kutterspån 1 pall 1485 kr 1 bal     85 kr • Har en klassisk doft som många föredrar. • Ger ett ljust intryck. • Framställs av tall och gran. • Framställs med den senaste tekniken. • Den dammavskiljs. • Är av högsta kvalitet • Packas i 25 kg balar
  Lucerne Pure                 Lucerne Chopped               Sensitive Mash                                        
  Podo Grow                          Liga                              Slobber Mash                
     DailyPlus                            Topsport                         Ease & Excel             
     308 kr                             293 kr                                  272kr                   

Fosforbalans                          Muskel E  1,8kg                BioGlucomin                      

  High Energy                    Low Starch                       Muscle Up 
  Groov Sensitive               Leisure Pellets                   Lucerne Pellets
  SpeediBeet                     Sportsfit                               Podo Start
290kr                                397 kr                                 352kr

    BioRosa                                 Diamond V                      Summerfit

                                                       

            108 st 643kr

    270 kr                                   350 kr

     1600 kr 

 470  kr                                     330 kr                           

36 st 268kr

260 kr                        425 kr                        340 kr                      500 kr

Biocool                  Balansmikro                MSM 100

Salt           Treat me good Äpple      Sadeltvål Lincoln      Showsheen

69 kr                        35 kr                        130 kr                       229 kr

Ultra Shield     Skimmel Schampo        HealthBoost                 NervControl

299 kr                    100 kr                     8 kg 650 kr                      638 kr

 283kr                                 289kr                                    278 kr
     18 Plus                            FibreNuggets                         FibreBeet              
277 kr                            277kr                                        302 kr
349kr                                   265 kr                                   289 kr
Low Starch Muesli             Natures Best                          EnergyControl
209 kr                                 249 kr                                   229 kr 
239 kr                                  159 kr                                  209 kr  
249 kr                               299 kr                                429 kr
BioGlucomin
    RS Röd Mineral        15 kg 440 kr                329 kr / 20 kg
              Betfor              Pavo Vital
90 kr    8 kg 409 kr / refill 378kr    
Säck 20kg 904 kr
       Krafft Bvitamin
3 kg 186 kr 10 kg 362 kr